Dijous, 9 desembre 2021

Expedient a Koeman per les seves declaracions després del clàssic

El comitè també assenyala Xavier Vilajoana que va tuitar "Això és un puto escàndol!"

|

El Comitè de Com­pe­tició de la RFEF obrirà un expe­di­ent dis­ci­pli­nari a l’entre­na­dor del FC Bar­ce­lona, Ronald Koe­man, per les seves mani­fes­ta­ci­ons a la roda de premsa, acabat el Barça-Madrid del passat 24 d’octubre, en desacord amb les decisions del VAR: “No entenc la decisió de l’àrbi­tre, només apa­reix el VAR quan cal pren­dre deci­si­ons con­tra el Barça. Deci­si­ons sem­pre con­tra nosal­tres. Li vaig dir a l’àrbi­tre que tant de bo puguin expli­car-me algun dia com fun­ci­ona el VAR a Espa­nya, perquè por­tem cinc jor­na­des i el VAR sem­pre ha anat en con­tra de el Bar­ce­lona”.

No hi ha ajudat el tuit de l’exdirectiu Xavier Vila­jo­ana que deia: “Això és un puto escàndol!!! Munu­era et pots anar a cagar …”. Vilajoana, que posteriorment es va disculpar, també serà expedientat.

Les formes de l’entrenador blaugrana van ser en tot moment correctíssimes, sense alçar la veu i amb argumentari. Queda clar que s’expedienta l’opinió i cap altra cosa i segons el regla­ment, al tècnic li poden caure entre dos i dotze par­tits.

Publicitat

Segueix-nos a

2,793M'agradaAgradda
2,331SeguidorsSeguir

Opinió